Bye AS

Bye AS er vårt aksjeselskap. Våre avdelinger er ByeRÅ, og Kystdepotet.

Solsiden og Sjøboden som tidligere lå under samme selskap er nå solgt.